Διαδικασία Αίτησης για Πιστοποιητικό Λ.Τ.Π.Φ.Οδηγίες συμπλήρωσης για αποστολή της Αίτησης για Πιστοποιητικό Λιαν. Τιμής Πώλησης Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.)

1) Παρακαλούμε, όπως πριν προχωρήσετε στη Δημιουργία της Αίτησης, έχετε "σκανάρει" την Άδεια Κυκλοφορίας του/ων οχημάτων για το/α οποίο/α θα αποσταλλεί η αίτηση.

2) Συμπληρώστε τα Στοιχεία Προσώπου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην Ηλ. Διεύθυνση (E-mail), στο οποίο θα αποσταλλεί το πιστοποιητικό και πατήστε "Δημιουργία".

3) Πατήστε "Προσθήκη Πλαισίου". Στην οθόνη που εμφανίζεται, εισάγετε τον Αρ. Πλαισίου στο σχετικό πεδίο, επισυνάψτε τη "σκαναρισμένη" Άδεια Κυκλοφορίας ("Browse") και πατήστε "Δημιουργία".

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στην αρχική οθόνη. Αν επιθυμείτε να εισάγετε περισσότερα του ενός πλαισίου, επαναλάβατε το βήμα 3, όσες φορές χρειάζεται.

4) Εφόσον έχετε ολοκληρώσει με την καταχώρηση των πλαισίων κι αφού ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων, διαβάστε τους Όρους Χρήσης και πατήστε "Αποστολή".

5) Η αίτηση πλέον έχει status Απεστάλη. Πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή (επάνω δεξιά), εκτυπώστε και φυλάξτε τον Αρ. Αίτησης.

Η αίτησή σας θα ελεγχθεί από τη Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. και ακολούθως θα σας αποσταλλεί στην Ηλ. Διεύθυνση (E-mail) που δηλώσατε, το πιστοποιητικό Λ.Τ.Π.Φ.

6) Κλείστε το παραθύρο.Γενικά ΣτοιχείαStatus :


ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ


Στοιχεία ΠροσώπουΤύπος Προσώπου :


Επώνυμο :


Όνομα :


Τηλέφωνο :


Ηλ. Διεύθυνση (E-mail) :


Ηλ. Διεύθυνση (E-mail) :


(Επαλήθευση)
Α.Φ.Μ. :